Grupy młodsze (grupy: I i II)

Czas Rodzaj zajęć
06:30 – 08:15 Zabawy dowolne, ogólnorozwojowe oraz integrujące grupę. Zabawy ruchowe.
08:15 – 08:30 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.
08:30 – 09:00 Śniadanie.
09:00 – 09:30 Zajęcia organizowane z dziećmi – zabawy dydaktyczne.
09:30 – 11:15 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
11:15 – 11:30 Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczne.
11:30 – 12:00 Zupa + deser.
12:00 – 13:45 Odpoczynek dzieci na leżakach.
13:45 – 14:00 Przygotowanie do posiłku.
14:00 – 14:30 Drugie danie.
14:30 – 17:00 Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Grupy starsze (grupy: III, IV i V)

Czas Rodzaj zajęć
06:30 – 08:00 Ćwiczenia indywidualne z dzieckiem, zabawy dowolne rozwijające aktywność twórczą i zainteresowania dzieci.
08:00 – 08:15 Ćwiczenia poranne.
08:15 – 08:30 Przygotowanie do śniadania.
08:30 – 09:00 Śniadanie.
09:00 – 10:30 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, kształtowanie umiejętności językowych, przyrodniczych, matematycznych, plastycznych, ruchowych itp.
10:30 – 11:15 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe.
11:15 – 11:30 Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczne.
11:30 – 12:00 Zupa + deser.
12:00 – 12:15 Relaks poobiedni.
12:15 – 13:45 Zabawy dydaktyczne, ćwicz. graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie wybranych utworów z literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:45 – 14:00 Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczne.
14:00 – 14:30 Drugie danie.
14:30 – 17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne rozwijające zainteresowania dzieci, swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym.