KIERUNKI NASZYCH DZIAŁAŃ

 

W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy – w oparciu o nową Podstawę Programową MEN– treści zawarte w programach:

  • Program wychowania przedszkolnego – Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo Wyd. Mac Edukacja

opracowane przez Radę Pedagogiczną:

oraz ogólnopolski projekt ekologiczny – Kubusiowi przyjaciele natury

Corocznie bierzemy udział w programach i kampaniach społeczno-edukacyjnych organizowanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz inne instytucje m.in.: PPP, Komisariat Policji, Jednostkę Straży Pożarnej, LOP itp.