Rada Rodziców reprezentuje interesy dzieci przedszkolnych poprzez reprezentowanie działań jako organ wynikający z przepisów oświatowych Statutu Przedszkola oraz Regulaminu Rady Rodziców.

Składka na fundusz Rady Rodziców w Przedszkolu Nr 61 przeznaczona jest na pokrycie kosztów inicjatyw przedszkolnych. Należą do nich m.in. imprezy okolicznościowe, wycieczki i spotkania muzyczno-teatralne.

Składka roczna podzielona jest na dwie raty. Składkę zbierają przedstawiciele Rady Rodziców w ustalonych wcześniej terminach w szatni Przedszkola Nr 61. Terminy podawane są na bieżąco.

Kontakt z Radą Rodziców pod adresem mailowym: radarodzicowp61@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców – pdf

Przewodnicząca Rady Rodziców : Marta Wątroba

adres mailowy do kontaktu :   marta.watroba@gmail.com